Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana súkromia a Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, a preto sa jej venujeme vo všetkých obchodných vzťahoch. Rešpektujeme dôvernosť Vašich osobných údajov a vždy konáme v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane údajov a týchto pravidiel ochrany údajov.

1. Rozsah politiky ochrany osobných údajov

Cieľom týchto pravidiel ochrany osobných údajov je informovať Vás o tom, ako firma Andrej Nagy nakladá s Vašimi osobnými údajmi, aké informácie o užívateľoch webových stránok a online aplikácií sa zhromažďujú a vyhodnocujú, a následne používajú, postúpené tretím stranám alebo spracované akýmkoľvek iným spôsobom.

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na firmu Andrej Nagy. Nevzťahujú sa na online služby prevádzkované tretími stranami.

2. Zhromažďovanie informácií.

2.1 Údaje, ktoré ste poskytli

Osobné údaje, ktoré firma Andrej Nagy zhromažďuje: meno, priezvisko, adresa pre doručenie, telefón a emailová adresa; sú zbierané za účelom kuriérskych služieb.

2.2 Automaticky zhromažďuje údaje

Z dôvodu bezpečnosti údajov a za účelom optimalizácie používateľskej prístupnosti zhromažďujeme aj neosobné údaje v súvislosti s používaním našich služieb online. Napríklad uložený internetový prehliadač, operačný systém, názov domény naposledy navštívenej webovej stránky pred prístupom na naše webové stránky, počet návštev a priemerný čas strávený na našich webových stránkach, ako aj stránky, na ktoré ste pristupovali.

Takéto automaticky zhromaždené údaje nie sú spojené s údajmi z iných zdrojov. Vyhradzujeme si však právo retrospektívne overiť takéto údaje, ak nám boli oznámené konkrétne náznaky nezákonného používania.

2.3 Cookies

Naše internetové služby využívajú cookies prehliadača. Cookies nepoškodzujú Váš počítač, sú to malé súbory s nastavením konfigurácie, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť, aby naše online služby boli užívateľsky priateľskejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie. Cookies navyše slúžia na implementáciu určitých používateľských funkcií.

Naše online služby zvyčajne používajú cookies relácie, ktoré sa po ukončení prehliadača automaticky odstránia. Príležitostne používajú aj trvalé súbory cookies, ktoré zostanú vo Vašom zariadení, kým nevyprší platnosť alebo sa manuálne neodstránia. Tieto nám umožňujú rozpoznať Váš prehliadač pri ďalšej návšteve. Podrobné informácie o súboroch cookies tretích strán, t.j súboroch cookies poskytovateľov tretích strán, ako napríklad spoločnosti Google Inc., nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov týchto poskytovateľov.

Môžete upraviť svoj prehliadač alebo nastavenie ochrany osobných údajov Vašich mobilných zariadení tak, aby Vás oboznamovali pri každom odosielaní súboru cookie do zariadenia, aby ste sa mohli rozhodnúť, či povolíte alebo nepovolíte súbor cookie. Môžete tiež zakázať prijatie súborov cookies v určitých prípadoch alebo v predvolenom nastavení, a aktivovať automatické vymazanie kópií pri každom zatvorení prehliadača. Mali by ste však mať na pamäti, že niektoré funkcie našich online služieb nemusia byť úplne dostupné, ak cookies deaktivujete.

3. Používanie osobných údajov

Zásadne Vami poskytnuté osobné údaje spracovávame a používame výhradne na určené účely. Patria medzi ne najmä:

Poskytovanie, zdokonaľovanie a podpora našich online služieb: patria sem analýzy údajov, identifikácia trendov používania, ako aj výpočty a štatistiky o modeloch prístupu používateľov.

Marketing: Vaše osobné údaje sa budú používať iba na marketingové účely, ako sú prieskumy, tombola alebo iné reklamné kampane, ak ste súhlasili s takýmito spôsobmi použitia. V takom prípade budú Vaše údaje uložené po dobu 48 mesiacov, pokiaľ nie je povolené dlhšie uskladnenie z iných dôvodov. Váš súhlas s používaním Vašich osobných údajov na marketingové účely môže byť kedykoľvek zrušený.

Vykonávanie a správa zmlúv: Na vykonávanie príkazov (najmä objednávok) využívame služby tretích strán, ktorým odovzdávame Vaše údaje výhradne na účely vykonania objednávky. Treťou stranou je v tomto prípade Packeta.

Ochrana práv a vlastníctva: Ak máme dôvod domnievať sa, že práva a majetok spoločnosti Andrej Nagy, jej dodávatelia a zákazníci alebo tretie strany boli alebo mohli byť poškodené, môžeme používať a prenášať Vaše osobné údaje na ochranu týchto práv a/alebo takéto vlastníctvo. Okrem toho si vyhradzujeme právo zverejniť Vaše osobné údaje za predpokladu, že takéto sprístupnenie vyžaduje zákon alebo príkaz príslušných orgánov na zabezpečenie riadneho postupu v súlade s postupom uvedeným na našich webových stránkach a na ochranu vyššie uvedených práv.

Čistenie a konsolidácia údajov: Občasné osobné údaje, ktoré ste poskytli, je možné skontrolovať alebo konsolidovať s údajmi z existujúcich registrov (online a offline), údaje prevzaté z právneho predchodca, alebo údaje z iných zdrojov.

4. Prenos a zverejnenie Vašich osobných údajov informácii

V závislosti od typu interakcie, ktoré ste požadovali (napr. reklamácia, zadanie objednávky, žiadosť o služby, informácie atď.), môžeme zdieľať Vaše údaje s tretími osobami, ktoré sa zúčastňujú na vykonaní objednávky. Môžeme byť tiež povinní zverejniť osobné údaje s cieľom splniť zákonné požiadavky alebo presadzovať práva a dohody.

Prenos údajov tretím stranám: Na vykonávanie určitých objednávok a na poskytovanie určitých služieb pracujeme s externými poskytovateľmi (napríklad Packeta). Takíto poskytovatelia nemôžu používať alebo prenášať údaje zhromaždené a spracované nami na žiadny iný účel okrem vykonania objednávky.

Dodržiavanie zákonov a podobných povinností: Vaše osobné údaje odovzdávame s cieľom presadzovať alebo dodržiavať zákon, nariadenie, príkaz vydaný verejným orgánom alebo povinné opatrenia, ďalej s cieľom zisťovať a predchádzať bezpečnostným hrozbám, podvodom alebo iným škodlivým činnostiam, chceme chrániť a/alebo presadzovať práva a majetok spoločnosti Andrej Nagy alebo tretích osôb a chrániť práva a osobnú bezpečnosť našich zamestnancov a tretích osôb.

5. Právo na informácie, právo na odstúpenie od zmluvy a vymazanie Vašich osobných údajov

Máte právo písomne požiadať o informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré sme uložili. Okrem toho máte v súvislosti s používaním Vašich osobných údajov právo na opravu, vymazanie, potlačenie alebo obmedzenie spracovania, ako aj právo podať sťažnosť orgánu na ochranu údajov. Tieto otázky, ako aj všetky ostatné otázky adresujte na email info@kapra.sk.

6. Zabezpečenie údajov

Spoločnosť Andrej Nagy uskutočňuje veľké množstvo opatrení na ochranu údajov, aby zabezpečil dôvernosť a integritu Vašich osobných informácií. Vzhľadom na povahu internetu by sme však chceli upriamiť pozornosť na skutočnosť, že v oblasti prenosu údajov cez internet môžu existovať bezpečnostné medzery (napr. komunikácia prostredníctvom emailu), a že úplná ochrana údajov z prístupu tretími stranami nie je možná.

7. Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto pravidiel ochrany osobných údajov alebo spracovania Vašich údajov, smerujte ich prosím na email info@kapra.sk.

 

Shopping Cart